Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Kino Centrum w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kina Centrum w Skarżysku-Kamiennej: www.kino.mck.skarzysko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. 
W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej właściciela kina Centrum.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Strona internetowa Kina Centrum została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek oraz różnych urządzeń. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach, uruchomienie czytnika tekstu, powiększanie strony itp. szczegółowe informacje wszystkich dostępnych funkcji poniżej:

 • Wyraźna czcionka
 • Opisy obrazów
 • Wyróżnienie linków w witrynie
 • Wyróżnienie nagłówków w witrynie
 • Powiększenie treści kursorem, na etykietce narzędzia
 • Umożliwienie użytkownikom wpisywanie treści za pomocą wirtualnej klawiatury
 • Monochromia – konwertowanie strony na kolory czarno-białe
 • Ciemny duży kontrast – zmiana tła witryny na czarne, z jasnymi czcionkami
 • Jasny duży kontrast – zmiana tła witryny na białe, z ciemnymi czcionkami
 • Powiększenie kursora i zmiana jego koloru
 • Ustawienia czcionki – zmiana rozmiaru; zmiana interlinii; zmiana odstępu między wyrazami
 • Niestandardowy kolor – zmień kolor witryny: tła, nagłówków oraz zawartości

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Ł. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 41 2531482 wew. 114 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W  przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Centrum Kultury - Kina Centrum znajduje się przy ulicy Słowackiego 25 w miejscowości Skarżysko-Kamienna.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada jedno główne wejście dla odwiedzających oraz dodatkowe wejścia.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Słowackiego oraz parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz wejście boczne od ul. Orkana i Placu Staffa. Budynek posiada windę.
Wejście główne dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych i po swojej lewej stronie posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku.
Wejście boczne również dostosowane są dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi.
Po przekroczeniu wejścia bocznego budynku wchodzi się do holu.
W budynku na parterze, po wejściu głównym wejściem znajdziemy się w holu gdzie po lewej stronie znajduje się toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, natomiast po prawej stronie holu znajduje się  winda oraz Portiernia, gdzie pracownicy udzielą osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy lub skierowania go do odpowiedniej osoby.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W  budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dodatkowe informacje

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej dostępny jest pod adresem:  http://bip.skarzysko.pl/artykul/36/90/biuletyn-informacji-publicznej-miejskiego-centrum-kultury

Deklaracja dostępności dla strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury: https://mck.skarzysko.pl/deklaracja-dostepnosci

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kto jest administratorem Twoich danych?

Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Słowackiego 25
reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej;
 NIP  663-10-44-671, REGON: 001221980

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego 25
e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz skontaktować się:

mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie: Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego 25

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

 1. w celach statystycznych i analitycznych,
 2. marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, w tym dotyczących repertuaru, wydarzeń oraz konkursów organizowanych przez Kino Centrum.,
 3. analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej,

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak bez ich podania nie będziesz mógł otrzymać np. newslettera, repertuaru czy biuletynu kinowego. Ponadto na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgodę tę możesz w każdym czasie odwołać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie: Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego 25 oraz klikając na wskazany link w przesłanej wiadomości z treściami marketingowymi.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do wysyłki informacji marketingowych poprzez e-mail czyli Miejskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Słowackiego 25 reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej;

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, chyba że wyrazisz swój sprzeciw albo do czasu odwołania przez Ciebie zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłaś/eś sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Kinder Bueno zaprasza na Bueno Czwartki

Pozwól się uwieść magii kina!

Wymień kody z 3 opakowań z Kinder Bueno

na bilet do kina za 12 zł

i wybierz się na dowolnie wybrany film.


UWAGA ZMIANA WARUNKÓW PROMOCJI

(najważniejsze informacje zostały pogrubione)

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełniła warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
 3. Produktami, których zakup umożliwia wzięcie udziału w Promocji, są batony: Kinder Bueno 43 g oraz Kinder Bueno White 39 g (dalej łącznie: „Produkty Promocyjne” lub z osobna: „Produkt Promocyjny”), zakupione w Okresie Trwania Promocji, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Z zastrzeżeniem puli biletów ze zniżką przewidzianych w Okresie Trwania Promocji na każdy tydzień (tj. 6.000sztuk) oraz puli biletów ze zniżką przewidzianych na całą Promocję (tj.312.000 sztuk), każdemu Uczestnikowi, który spełni poniższe warunki:
  1. dokona zakupu przynajmniej 3 (trzech) Produktów Promocyjnych w Okresie Trwania Promocji oraz
  2. dokona w Okresie Trwania Promocji, zgłoszenia uczestnictwa w Promocji na stronie www.kinderbueno.pl poprzez:
   • wskazanie dnia w Okresie Trwania Promocji (wyłącznie czwartek), w którym Uczestnik będzie chciał kupić bilet,
   • wybranie Kina (wyłącznie Kina wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu), do którego Uczestnik będzie chciał się wybrać,
   • wskazanie, czy Uczestnik chce kupić jeden czy dwa bilety, z zastrzeżeniem, że na każdy bilet muszą przypadać przedstawione przez Uczestnika trzy kody z wnętrza opakowań Produktów Promocyjnych i wpisanie odpowiedniej liczby kodów w wyznaczone miejsca,
   • wskazanie numeru komórkowego telefonu kontaktowego Uczestnika,
   • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Promocji (w tym z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych) i spełnianiu warunków udziału w Promocji,
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści następującej:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa podanych przeze mnie danych osobowych i danych określonych Regulaminem w celu organizacji i przeprowadzenia promocji pod nazwą „Bueno czwartki”, w tym uwzględnienia i weryfikacji mojego zgłoszenia oraz wydania nagrody (zniżki).”
 5. Będzie przysługiwać prawo do otrzymania zniżki obowiązującej przy zakupie biletu do Kina na dowolnie wybrany seans 2D lub 3D wyświetlany w ramach bieżącego repertuaru danego Kina w dowolny czwartek w Okresie Trwania Promocji, z wyłączeniem projekcji specjalnych, maratonów filmowych, transmisji i retransmisji wydarzeń muzycznych i sportowych, pokazów na zaproszenie (dalej: „Bilet”).
 6. Uczestnik powinien wskazać w Zgłoszeniu numer komórkowy telefonu kontaktowego, który jest poprawny. W przypadku wskazania przez Uczestnika niepoprawnegonumeru komórkowego Uczestnik traci prawo do otrzymania zniżki, o której mowa w § 2 ust. 4 powyżej.
 7. Niezwłocznie po wysłaniu Zgłoszenia przez Uczestnika, Organizator prześle na numer telefonu komórkowego wskazany w Zgłoszeniu, wiadomość zawierającą datę, w której można będzie skorzystać ze zniżki nazakup Biletuzgodną zewskazanymw Zgłoszeniudniemoraz kody zniżkowe.Wiadomość wysyłana na numer telefonu komórkowego wskazany w Zgłoszeniu zawierać będzie również informację, ile Biletów ze zniżką może kupić Uczestnik(nie więcej niż dwa) oraz kino, do którego kody zniżkowe obowiązujązgodnie z wyborem Uczestnika dokonanym w Zgłoszeniu.
 8. W celu skorzystania ze zniżki na zakup Biletu, Uczestnik powinien zgłosić się nie później niż w dniu wskazanym w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, w kasie Kina, pokazując przed zakupem Biletu wiadomość SMS, o której mowa w ust. 5 powyżej. Uczestnik wyłącznie w przypadku chęci skorzystania ze zniżki w Kinie sieci Multikino może również zrealizować kod(y) przesłane w SMS za pośrednictwem strony internetowej multikino.pl wybierając miejsca na sali, klikając przycisk KUP BILET, następnie wpisując otrzymane kody w polu KOD VOUCHER. W przypadku realizacji kodów za pośrednictwem strony internetowej multikino.pl Bilet zostanie dostarczony na adres e-mail podanyprzy składaniu zamówienia oraz w wiadomości SMS na wskazany numer telefonu. Zakup Biletu przez stronę multikino.pl wiąże się z pobraniem przez Kino opłaty rezerwacyjnej w wysokości 1,20 zł brutto. Regulamin sprzedaży i rezerwacji online stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wysokość zniżki stanowiącej nagrodę może być różna w poszczególnych Kinach, w których nabywany jest Bilet. Zniżka udzielana jest w takiej wysokości, że cena Biletu po uwzględnieniu zniżki, niezależnie od Kina, wynosić będzie 12 (dwanaście) złotych brutto. Różnicę pomiędzy ceną wskazaną na paragonie oraz ceną faktycznie zapłaconą przez Uczestnika pokrywa Organizator. Organizator zastrzega, że po dokonaniu zakupu Biletu w kasie Kina,Uczestnik nie będzie mógł zwrócić Biletu, wymienić na bilet na inny seans lub w innym terminie. Organizator zastrzega, że niewykorzystany Bilet, przepada na rzecz Organizatora.
 9. W Promocji przyznanych zostanie nie więcej niż 312.000 (trzysta dwanaście tysięcy) zniżek na Bilety. Pula zniżek na Bilety na każdy tydzień Okresu Trwania Promocji obejmie 6.000(sześć tysięcy) Biletów. W przypadku niewykorzystania puli zniżkowych Biletów przypadającej na dany tydzień Okresu Trwania Promocji, Biletypo cenie zniżkowej niezakupione w danym tygodniu przez Uczestników zasiląpulę Biletów możliwych do kupienia po cenie zniżkowej w następnym tygodniu w Okresie Trwania Promocji. Wyczerpanie się puli Biletów zniżkowych w Promocji lub w danym tygodniu w Okresie Trwania Promocji powoduje automatyczne zakończenie odpowiednio całej Promocji lub możliwości uzyskania zniżki na zakup Biletu w danym tygodniu w Okresie Trwania Promocji. O wyczerpaniu puli Biletów zniżkowych w danym tygodniu w Okresie Trwania Promocji i w całej Promocji, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony www.kinderbueno.pl.Wyczerpanie się puli Biletów zniżkowych powoduje automatyczne zakończenie Promocji i oznacza, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Promocji i kupić Biletu po cenie zniżkowej, pomimo posiadania odpowiedniej ilości kodów z opakowań Produktów Promocyjnych.
 10. Zakup Biletu po cenie zniżkowej jest możliwy, z zastrzeżeniem, że:
  1. liczba Biletów ze zniżką w Promocji jest ograniczona;
  2. na jeden numer telefonu komórkowego Uczestnik może w jednym tygodniu w Okresie Trwania Promocji otrzymać nie więcej niż dwie zniżki tj. na dwa Bilety;
  3. Uczestnik kupujący Bilet (ze zniżką) ma prawo do wyboru seansu wyłącznie w Kinie, w którym pokazał przed zakupem Biletu wiadomość SMS, o której mowa w ust. 5 powyżej;
  4. skorzystanie ze zniżki na zakup Biletu nastąpi wyłącznie w dniu wskazanym w wiadomości SMS, o której mowa w ust. 6 powyżej;
  5. zakup Biletu (ze zniżką) nastąpi wyłącznie w momencie okazania w kasie Kina wiadomości SMS, o której mowa w ust. 6 powyżej;
  6. zniżki na zakup Biletu nie można zrealizować poprzez dokonanie zakupu biletu do Kina w inny sposób niż osobiście w kasie Kina (np. poprzez stronę internetową Kina);
  7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Biletu na gotówkę ani inną nagrodę;
  8. jeśli w Kinie, w którym Uczestnik chce wykorzystać Bilet (ze zniżką) znajdują się w salach kinowych tzw. strefy VIP i dany Uczestnik będzie chciał dokonać Zgłoszenia do Promocji obejmującego strefę VIP, cena Biletu (ze zniżką) powiększona będzie o dodatkową opłatę równą różnicy między ceną normalnego biletu w strefie VIP a ceną normalnego biletu na ten seans (pojedynczego lub rodzinnego), stosownie do cennika biletów w danym Kinie.

Więcej informacji dostępne w Regulaminie

Szczegóły na http://www.kinderbueno.pl/

 

kinads 500x500

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Polityka plików cookies Kina Centrum.

Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie: Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług,

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.


RODO

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) chcielibyśmy zapoznać Cię z poniższymi informacjami:

Kto jest administratorem Twoich danych?

Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Słowackiego 25
reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej;
NIP  663-10-44-671, REGON: 001221980

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego 25
e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz skontaktować się:

mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie: Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego 25

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

 1. w celach statystycznych i analitycznych,
 2. marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, w tym dotyczących wydarzeń oraz konkursów organizowanych przez  Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,
 3. analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej,

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak bez ich podania nie będziesz mógł otrzymać np. newslettera, dotyczących wydarzeń oraz konkursów. Ponadto na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgodę tę możesz w każdym czasie odwołać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie: Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego 25 oraz klikając na wskazany link w przesłanej wiadomości z treściami marketingowymi.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do wysyłki informacji marketingowych poprzez e-mail czyli Miejskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Słowackiego 25 reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej;

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, chyba że wyrazisz swój sprzeciw albo do czasu odwołania przez Ciebie zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłaś/eś sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Newsletter

Jeśli nie otrzymujesz naszych najnowszych informacji o działalności Kina Centrum to najwyższy czas aby zapisać się do naszego Newslettera.

Będziemy przesyłać do Ciebie wiadomości o repertuarze, nowościach i ofercie Kina Centrum.

Facebook